This is a free Purot.net wiki
  • View:

Laitetietoa

Laitteista muutama esimerkki

iOS

iPhone 4

iPad 2

iPod touch

MacBook Air

MacBook Pro

Android -käyttöjärjestelmän sisältäviä puhelimia valmistaa mm. HTC, Samsung ja Google.

Nokia valmistaa myös älypuhelimia muutamilla eri käyttöjärjestelmillä

Mobiiliviestintä

Wikipedian mukaan:

Mobiiliviestin

Mobiileihin viestintävälineisiin tai mobiiliviestimiin katsotaan kuuluvan kaikki langattomasti toimivat viestintävälineet . Yleisimpiä mobiileja viestintävälineitä ovat kannettavat tietokoneet, kämmentietokoneet, osa MP3-soittimista, osa käsikonsoleista, matkapuhelimet ja älypuhelimet. Matkapuhelimella tarkoitetaan ensisijaisesti puheyhteyksiin tarkoitettua matkaviestintä. Nimitystä älypuhelin käytetään matkapuhelimesta, jossa on internet-yhteys, sähköposti tai muita tietokoneen ominaisuuksia.

Mobiiliviestintä

- pääasiassa mobiiliviestinnällä tarkoitetaan matkapuhelimen käyttöä

- mobiiliviestinnän muuttaneen kahdenvälistä viestintää: se on lisännyt kontaktien määrää, lyhentänyt viestimiseen käytettävää aikaa ja luonut monimuotoisia reaaliaikaisia viestinnän muotoja

- kaikkialla oleva viestinnän muoto, jolla on sekä käytännöllisiä että symbolisia piirteitä

- mahdollistaa tehokkaan reaaliaikaisen viestinnän, joka usein helpottaa järjestelyitä ja säästää aikaa, koska tyhjät välit voi käyttää viestintään

- viestitään tekemisistä, aikomuksista ja sijainnista, mikä auttaa luomaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita

- mahdollistaa myös arkipäiväisten asioiden jakamisen, jolloin viestijät punovat jaettaviin asioihin persoonallisuuksiaan ja heidän välistä suhdettaan

- jokapäiväisistä asioista viestiminen sisältää symbolisia ominaisuuksia

- matkapuhelin näyttää edistävän ja parantavan keskinäisviestintää

- edistää kavereiden kanssa keskustelua arjen polttavista asioista

- yksityisesti puhutusta tulee kuitenkin julkista, kun puhuminen tapahtuu julkisessa tilassa. Tällöin ihmiset eivät voi valita, mitä muut saavat kuulla

- sosiaaliset normit kuitenkin ohjaavat julkista puhumista

- voi käyttää myös yhteisen viestinnän parantamiseen esimerkiksi ryhmässä, jolloin saadaan yhdessä tietoa kaukaisistakin tapahtumista, ryhmässä voidaan käydä keskustelua tai tehdä jotakin, eli mobiiliviestin tarjoaa polttoainetta keskustelulle tai tekemiselle

- vaihdetaan usein lyhyitä, läheisyyttä ylläpitäviä viestejä tärkeiden ihmisten kanssa

- sovitaan usein tapaamisista ja organisoidaan jokapäiväistä toimintaa

- käytetään itsensä ilmaisemiseen, kuten tunteista kertomiseen

- jaetaankin usein huolia, kokemuksia ja pidetään yhteyttä kun sille on aikaa, esimerkiksi bussissa istuessa - kysytään myös apua ja sillä annetaan sekä etsitään sosiaalista tukea

- esimerkiksi kuullaan uutisia kotipuolesta ja täytetään perherooleja

- kuuluu osana liikkuvaa ja nopeaa elämäntapaa

- ihmiset puhuvat usein kännykkäänsä juuri autossa ollessaan ja odottaessa

- ei vapauta meitä paikasta, tilasta ja käytänteistä, vaan paikasta, tilasta ja käytänteistä tulee keskustelun aiheita

- matkapuhelin voidaan ymmärtää interpersonaaliseksi viestimeksi, joka rikkoo aikaa ja tilaa

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.